De stichting

Doelstelling

De Stichting Vrienden van de Dorpskerk Vorden is opgericht op 28 mei 2014 en heeft statutair als doelstelling: 
‘Het in brede zin meer belangstelling te wekken voor de Dorpskerk, zodat deze binnen de gemeenschap haar plaats behoudt en versterkt in overeenstemming met haar religieuze, sociale en culturele betekenis’.

Onder deze Stichting bevinden zich de coördinatie en begeleiding van de verhuur van het gebouw, de Open Kerk t.w. de openstellingen tijdens het toeristenseizoen en de concerten die reeds sinds een aantal jaren georganiseerd worden: De toeristenconcerten tijdens de openstelling op donderdagmiddag, de zondagmiddag- en de bijzondere concerten.

Het bestuur

In het bestuur hebben zitting:

De heer A. (Ab) Boers, voorzitter
Burg. Galleestraat 16, 7251 EB Vorden 
Tel: 0575 551157, mob. 06 51680466,  E:

Mevrouw J. (Jelly) Star, secretaris
Het Wiemelink 12,   725 CZ Vorden 
Tel: 0575 554394, mob. 06 22194101, E:

De heer E. (Ernst) te Velthuis, penningmeester
Beatrixlaan 1, 7251 AM, Vorden 
Tel: 0575 553114, mob. 06 12665719 E:

Mevrouw G. (Gerda) Ellenkamp
Heegherhoek 3,  7251 RX Vorden
Tel: 0575 552044 mob. 06 57913030 E:

De heer G. (Gerrit) Terpstra
De Jongstraat 47,   7251 SC, Vorden
Tel: 0575 555228  mob. 06 41523555 E: 

De heer G. (Gerrit) ten Broeke
Ruurloseweg 67, 7251 LB Vorden
Tel. 0575 470303, mob. 0620249214  E:

ANBI

De Stichting is ANBI geregistreerd (het ANBI RSIN-nummer is 854071374). 

Voor het jaarverslag, exploitatieoverzicht en de balans, klikt u op onderstaande linkjes.

Jaarverslag 2020

Explotatieoverzicht en balans 2020