Mogelijkheden

In de Dorpskerk in Vorden is veel mogelijk. Aangezien de Dorpskerk een gebouw is dat nog frequent voor religieuze doeleinden wordt gebruikt wordt van huurders vanzelfsprekend verlangd hiermede met hun activiteiten rekening te houden. In geval van twijfel m.b.t. die activiteiten beslist het College van Kerkrentmeesters, als eigenaar van het gebouw.